Seo pozycjonowanie

Artykuły sponsorowaneWyniki wyszukiwania: "

Archeologia"Metoda węgla radioaktywnego 14C w archeologii

http://www.if.pw.edu.pl/%7Epluta/pl/dyd/mtj/zal99/marzantowicz/Siec/C14.html
Opis metody datowania zabytków za pomocą węgla radioaktywnego C14
Opis strony Metoda węgla radioaktywnego 14C w archeologii
Kategoria: Archeologia

Oficjalna strona dr Bartosza Kontnego

http://bartoszkontny.pradzieje.pl
Oficjalna strona dr Bartosza Kontnego. aktualności, zainteresowania, cv, wykaz publikacji, projekty badawcze, galerie zdjęć.
Opis strony Oficjalna strona dr Bartosza Kontnego
Kategoria: Archeologia

Przeszłość dla Przyszłości - stowarzyszenie archeologiczne

http://www.archeo-pdp.org
Stowarzyszenie archeologiczne, prowadzące działalność na rzecz popularyzacji archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów, festynów, konferencji.
Opis strony Przeszłość dla Przyszłości - stowarzyszenie archeologiczne
Kategoria: Archeologia

Archeologiczny Słownik Angielsko-Polski

http://www.piglas.ys.pl/dict/
Zawiera wyrazy mogące być przydatne dla osób tłumaczących teksty archeologiczne pisane w języku angielskim. Dostępny bezpłatnie w archiwum zip lub w wersji on-line.
Opis strony Archeologiczny Słownik Angielsko-Polski
Kategoria: Archeologia

Prahistoria ziem polskich - zarys

http://www.lce.lublin.pl/archeo/archeolo.html
Informacje o niektórych kulturach prehistorycznych na ziemiach polskich.
Opis strony Prahistoria ziem polskich - zarys
Kategoria: Archeologia

Pro Biskupin

http://probiskupin.pl
Informacje o badaniach naukowych prowadzonych od 2003 roku na terenie osiedla obronnego kultury łużyckiej w Biskupinie.
Opis strony Pro Biskupin
Kategoria: Archeologia

Piramidion

http://www.piramidion.pl/
Serwis poświęcony polskim odkryciom archeologicznym w różnych częściach świata. Doniesienia o znaczących odkryciach innych archeologów.
Opis strony Piramidion
Kategoria: Archeologia

Truso

http://www.elblag.pl/m2_5.php3
Osada rzemieślniczo-handlowa i portowa w Janowie Pomorskim z VIII-X w n.e.
Opis strony Truso
Kategoria: Archeologia

Archeologia na Górnym Śląsku

http://www.gornyslask.pl/archeologia/
Relacje z badań i odkryć archeologicznych na terenie Górnego Śląska.
Opis strony Archeologia na Górnym Śląsku
Kategoria: Archeologia

Archeotyszczuk

http://republika.pl/archeotyszczuk
Cyfrowy paszport zabytku. Dwuwymiarowe i trójwymiarowe metody komputerowej dokumentacji zabytków, dokumentacja terenowa oraz panoramiczne fotografie zabytków architektury antycznej.
Opis strony Archeotyszczuk
Kategoria: Archeologia

Pradzieje

http://pradzieje.newworldltd.org/
Strona prezentująca różne zagadnienia z dziedziny archeologii, między innymi typologię zapinek i umb.
Opis strony Pradzieje
Kategoria: Archeologia

Archeologia w Polsce

http://www.muzarp.poznan.pl/archweb/archweb_pol/archweb_pl.htm
Polskie instytucje archeologiczne i archeolodzy, przepisy prawne, czasopisma archeologiczne, wystawy, konferencje, badania terenowe.
Opis strony Archeologia w Polsce
Kategoria: Archeologia

Archeologia karmelitańska

http://www.karmel.pl/historia/wadi/wadi.htm
Wyniki prac archeologicznych i labolatoryjnych prezentujące początki i rozwój wspólnoty pustelników karmelitańskich.
Opis strony Archeologia karmelitańska
Kategoria: Archeologia

Radom - archeologia

http://www.eter.ariadna.pl/~sq5tb/region/radom/archeo.htm
Wyniki prac archeologicznych w Radomiu.
Opis strony Radom - archeologia
Kategoria: Archeologia

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich

http://zgsnap.amu.edu.pl/
Informacje i aktualności, historia, działalność naukowa, oddziały terenowe, archiwum.
Opis strony Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Kategoria: Archeologia

Archeologia i prehistoria na Pałukach północno-zachodnich

http://members.lycos.co.uk/pradzieje/
osadnictwo pradziejowe w północno-zachodnim rejonie Pałuk.
Opis strony Archeologia i prehistoria na Pałukach północno-zachodnich
Kategoria: Archeologia

Ekspedycja Archeologiczna NOVAE

http://150.254.96.132/Novae/
Obóz legionowy, miasto rzymskie i wczesnobizantyjskie na terenie dzisiejszej Bułgarii.
Opis strony Ekspedycja Archeologiczna NOVAE
Kategoria: Archeologia

Egiptologia

http://www.egiptologia.pl/
Serwis poświęcony badanom archeologicznym w Egipcie.
Opis strony Egiptologia
Kategoria: Archeologia

Archeologia prowincji rzymskich

http://www.provinces.uw.edu.pl/
Informacje o działalności Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii UW.
Opis strony Archeologia prowincji rzymskich
Kategoria: Archeologia

Stonehenge

http://megalit.republika.pl/
Informacje na temat megalitycznego kamiennego kręgowi na południu Anglii.
Opis strony Stonehenge
Kategoria: Archeologia

Ekspedycja Archeologiczna "Łekno"

http://150.254.96.132/Lekno/Default.htm
Sprawozdanie z badań prowadzonych przez archeologów z UAM w Poznaniu.
Opis strony Ekspedycja Archeologiczna "Łekno"
Kategoria: Archeologia

Ekspedycja archeologiczna Szczepanki 8

http://www.szczepanki.pradzieje.pl
Badania archeologiczne na stanowisku Szczepanki 8 prowadzone z ramienia Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Opis strony Ekspedycja archeologiczna Szczepanki 8
Kategoria: Archeologia

Pradzieje.pl

http://www.pradzieje.pl
Portal dla archeologów, opisy wykopalisk, prace seminaryjne, forum, galerie zabytków, nowości z prasy.
Opis strony Pradzieje.pl
Kategoria: Archeologia

Wikipedia: Archeologia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia
Zbiór haseł związanych z archeologią w Wolnej Encyklopedii Internetowej.
Opis strony Wikipedia: Archeologia
Kategoria: Archeologia

Archeologia Żywa

http://www.archeologia.com.pl
Strona popularnego kwartalnika archologicznego. Na stronie dostępne jest archiwum z wybranymi artykułami, linki do popularnych stron, informacje o ważnych wydarzeniach.
Opis strony Archeologia Żywa
Kategoria: Archeologia

Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM w Poznaniu

http://knsa.amu.edu.pl/
Organizacja i prowadzenie własnych projektów popularyzujących archeologię, autoedukacja, wymiana poglądów i dialog między studentami z różnych ośrodków w kraju i za granicą.
Opis strony Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM w Poznaniu
Kategoria: Archeologia

Trzcinica - Karpacka Troja

http://www.karpaty.edu.pl/teams/troja/
Najstarsze w Polsce, silnie ufortyfikowane osady z początków epoki brązu.
Opis strony Trzcinica - Karpacka Troja
Kategoria: Archeologia

Archeologia niedestrukcyjna

http://archeolog.iaepan.edu.pl/~zbikob/
Opisy metod: prospekcja lotnicza, geofizyczna, powierzchniowa, geochemiczna.
Opis strony Archeologia niedestrukcyjna
Kategoria: Archeologia

Gród obronny z X wieku w Grzybowie

http://archeologia.w.toruniu.pl/grzybowo/grzybowo.htm
Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Grzybowie.
Opis strony Gród obronny z X wieku w Grzybowie
Kategoria: Archeologia

Archeologia program badawczy

http://www.europolgaz.com.pl/archeologia_program_badawczy.htm
Sprawozdanie z odkryć archeologicznych dokonanych przy okazji budowy rurociągu jamalskiego. Zdjęcia eksponatów.
Opis strony Archeologia program badawczy
Kategoria: Archeologia

Andyjska Misja Archeologiczna

http://www.maa.uw.edu.pl/polski/
Instytucją naukowa prowadząca badania w zakresie archeologii, antropologii i etnohistorii Ameryki prekolumbijskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru środkowych Andów.
Opis strony Andyjska Misja Archeologiczna
Kategoria: Archeologia

Archeointernet

http://www.archeointernet.pl
Ośrodek ochrony dziedzictwa archeologicznego. Prawa ochrony dóbr kultury, archeologiczny atlas Polski.
Opis strony Archeointernet
Kategoria: Archeologia

Babi Dol - Ekspedycja Archeologiczna

http://www.babidol.pl
Strona Ekspedycji Archeologicznej w Babim Dole k/Borcza. Przedstawiono historie ekspedycji, sylwetki osob, duzy zbior fotografii.
Opis strony Babi Dol - Ekspedycja Archeologiczna
Kategoria: Archeologia

Turystyka i wypoczynek

Sztuka

Szkolnictwo

Sport

Sklepy

SEO Pozycjonowanie

Reklamy

Medycyna

Kursy

Informatyka

Firmy

Biura